NATIONAL TAX ALLOTMENT 2022:  2,582,977.00

NATIONAL TAX ALLOTMENT 2021:  1,960,365.00

LOCATION BOUNDARIES:    North: Naasog, Malay                          East: Mayapay

                                               South:  Alegria                                  West: Cuyo Sea

TOTAL LAND AREA:              3.80 sq. kms.     

POPULATION:                        722                     

MAJOR INDUSTRIES:            Fishing, Copra Making, Crop Production                                                                                            

TOURIST ATTRACTIONS:     Fishing Sanctuary, Naasog Beach, Bugtong na Bato, Kalamangyan Beach,   

                                              Hinugtan White Beach, Paradiso

HON. MARIVIC B. PANAGSAGAN

Punong Barangay

Barangay Kagawads

HON. EDMUNDO J. CABANGON

HON. MARNIE O. FLORES

HON. LUCIA T. BERNARDINO

HON. HERALYN S. VILLASANTA

HON. IMELDA V. BARRIENTOS

HON. ADRIANO M. LIHAYLIHAY

HON. NELLY T. MARIANO

SK Chairman

HON. ELNIE T. FLORES